UBEZPIECZENIA DLA FIRM - PSZCZYNA

Najważniejsze produkty

  • - Ubezpieczenia majątkowe (ogień, kradzież...)
  • - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
  • - Ubezpieczenia ALL RISK
  • - Ubezpieczenia od utraty zysku
  • - Ubezpieczenia finansowe

Co warto wiedzieć?

Prowadząc działalność napotykamy na wiele utrudnień dnia codziennego. Tempo życia sprawia, iż zapominamy jak ważnym okazać się może posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia w ramach prowadzonej działalności.

Nasza oferta ubezpieczeń dla Firm to kompleksowe pakietowe ubezpieczenia charakteryzujące się możliwością wyboru oczekiwanej ochrony oraz bardzo korzystną składką roczną.

Ubezpieczenie pakietowe zapewnia:

- ochronę w przypadku ognia i innych zdarzeń losowych (huragan, powódź…)

- ochronę mienia w przypadku kradzieży z włamaniem i rabunku

- ochronę w przypadku roszczeń wynikających ze szkód wyrządzonych osobom trzecim

- ochronę dla sprzętu elektronicznego (all risk – wszystkie ryzyka np. wylanie kawy na laptop…)

- ochronę w przypadku stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych

- ochronę z tzw. OC pracodawcy

- pomoc ASSISTANCE (ślusarz, hydraulik…)